Privacy en persoonsgegevens

Verzamelen van informatie

Wij verzamelen informatie wanneer u op de website surft, wanneer u een bestelling plaatst en wanneer u een van de formulieren invult.

Daarnaast ontvangen en bewaren wij automatisch informatie van uw computer en browser, zoals:

 • uw IP-adres
 • het type materiaal en de browser die u gebruikt
 • de pagina(s) die u bezoekt

Gebruik van informatie

Alle verzamelde informatie kan gebruikt worden voor:

 • Het personaliseren van uw ervaring en om te voldoen aan uw individuele behoeften
 • Het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties
 • Het verbeteren van onze website
 • Het verbeteren van de klantenservice en uw ondersteuningsbehoeften
 • Contact met u op te nemen per e-mail
 • Om een wedstrijd, een promotie of een enquête te beheren

Bekendmaking aan derden

Uw persoonlijke identificeerbare informatie wordt door ons niet verkocht, ingeruild of overgedragen aan derden. Dit geldt niet voor betrouwbare derde partijen die ons helpen bij de exploitatie van onze website, zolang deze partijen ermee instemmen deze informatie vertrouwelijk te behandelen.

Niet vertrouwelijke informatie kan echter wel aan derden worden verstrekt voor marketing-, reclame- of andere doeleinden

Bescherming van persoonlijke informatie en gegevens

De internetgebruiker kan gevraagd worden om bepaalde gegevens te verstrekken, door het invullen van de voorgestelde formulieren. Deze gegevens zijn nodig, zodat Francecom de aanvraag van de internetgebruiker kan behandelen.

Francecom verbindt zich ertoe de bepalingen van de gewijzigde wet n°78-17 van 6 januari 1978 inzake de informatica, de bestanden en de vrijheden na te leven en alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om de veiligheid van de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie te waarborgen. Persoonlijke informatie zal niet worden overgedragen aan derden zonder de voorafgaande en weloverwogen toestemming van de internetgebruiker.

Wij passen verschillende veiligheidsmaatregelen toe, ter bescherming van uw persoonlijke informatie:

 • SSL-protocol
 • Beheer van toegang d.m.v login/wachtwoord
 • Netwerkbewaking
 • Back-up systemen
 • Firewall

Ook offline beschermen wij uw informatie. Enkel werknemers die een specifieke taak moeten uitvoeren (zoals facturering of klantenservice) hebben toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie. De computers en servers die worden gebruikt om persoonlijk identificeerbare informatie op te slaan, bevinden zich in een beveiligde omgeving.

Informatie over cookies op onze website

Gedetailleerde informatie over cookies en hun beheer op de website, is hier beschikbaar: Cookiebeleid (EU)

Recht op toegang, wijziging en verwijdering van uw gegevens

Wij verbinden ons ertoe u het recht van verzet te bieden en het recht om uw persoonlijke informatie in te trekken. Het recht van verzet is de mogelijkheid voor internetgebruikers om te weigeren dat hun persoonsgegevens worden gebruikt voor bepaalde doeleinden die bij het verzamelen worden vermeld.

Indien u op enig moment toegang wenst te krijgen tot uw persoonsgegevens of indien u deze wenst te wijzigen of te wissen, volstaat het om rechtstreeks een verzoek in te dienen via de vermelde contactgegevens of het onderstaande formulier

Om van deze rechten gebruik te maken, kunt u contact met ons opnemen

Camping Les Bois du Châtelas
1115 Route de Dieulefit
26460 Bourdeaux

Tel: +33 (0)4 75 00 60 80
E-mail: boisduchatelas@cielavillage.com

U kunt uw aanvraag rechtstreeks indienen via dit formulier:

"*" indicates required fields

Coordonnées*
Keuze